Konkursy aktualne

Międzynarodowy konkurs Baltie 2010

Informacje podstawowe

Baltie 2010 to międzynarodowy konkurs programowania w języku Baltie 3 i Baltie 4 C#. Jest on przeznaczony dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich oraz organizacji pracujących z dziećmi. Jest podzielony na 4 etapy: szkolny, rejonowy, krajowy i międzynarodowy.
Organizatorem konkursu w Czechach jest stowarzyszenie TIB (www.tib.cz).
Organizatorem konkursu na Słowacji jest stowarzyszenie TIB (www.tib.sk).
Organizatorem konkursu w Polsce jest firma SGP Systems i jej partnerzy (www.sgpsys.pl).

Zasady dla uczestników konkursu
Konkurs odbędzie się w 3 etapach:

 • szkolny                 3.5.2010 termin zgłoszeń, 7.5.2010 - wyniki
 • międzynarodowy   11. - 13.6.2010 Kopřivnice, Czechy, termin zgłoszeń do 1.6.2010 - wszystkie informacje tu....

W konkursie mogą brać udział uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich oraz organizacji pracujących z dziećmi.
W konkursie mogą brać udział zespoły złożone z co najmniej jedngo i co najwyżej trzech członków (zespół może wymyśleć swoją nazwę).
Członkowie zespołu nie muszą być z tego samego rocznika, ale muszą być z tej samej szkoły albo organizacji.

Konkurs będzie rozgrywany w następujących kategoriach:

 • kategoria A: uczniowie klas I-V SP, używający programu: Baltie 3
 • kategoria B: uczniowie klasy VI SP i klas I-III Gimnazjum, używający programu: Baltie 3
 • kategoria C: uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów, używający programu: Baltie 4 C#
 • kategoria D: uczniowie szkół średnich, używający programu: Baltie 4 C#

Przyporządkowanie do kategorii nastąpi na podstawie narzędzia programistycznego i wieku najstarszego członka zespołu.

Uczestnicy z kategorii A i B w etapie szkolnym będą rozwiązywac jednakowe zadania, w dalszych etapach mogą być zadania identyczne albo inne dla kategorii A i inne dla kategorii B. Uczestnicy startujący w kategoriach C i D mają inne zadania niż w kategoriach A i B.

Uczestnicy konkursu nie muszą rozwiązywać wszystkich zadań. Nie jest też określona liczba zadań potrzebna, by przejść do kolejnego etapu. Zadania uczniowie rozwiązują do takiego poziomu trudności, jaki są w stanie wykonać. Do etapu regionalnego/krajowego przejdą autorzy najlepszych rozwiązań w szkole.

Zadania etapu szkolnego uczestnicy rozwiązują w miarę swoch możliwości w domu albo w szkole bez ograniczeń czasowych, jednak w okresie przeznaczonym na etap szkolny (tzn. od dnia ogłoszenia do 3.5.2010).

Uczestnicy konkursu nie mogą podczas rozwiązywania zadań używać scen, innych niż standardowe banków przedmiotów i tylko standardowe modele.

Do konkursu (etap szkolny) zespoły konkursowe zgłaszają się same albo zgłasza je nauczyciel po zalogowaniu na tej stronie.

Do etapu krajowego przechodzi pierwszych N zespołów z każdej szkoly. N = liczba zespołów zakwalifikowanych z każdej szkoly będzie zależał od liczby szkól i uczestników w etapie szkolnym i bedzie sprecyzowana po zakonczeniu szkolnego etapu.

Liczba uczestników etapu międzynarodowego będzie sprecyzowana później.

W wyższych etapach konkursu może być wymagane wniesienie opłaty startowej, której wysokość będzie podana w propozycjach odpowiedniego etapu.

Etap szkolny

Termin etapu szkolnego

10. 12. 2009 - 3. 5. 2010

Zadania na etap szkolny
Zadania dla kategorii A i B (PDF)
Zadania dla kategorii C i D (PDF)

Ocenianie etapu szkolnego
Oceniać mogą nauczyciele szkoły, zespół rodziców albo uczniowie, którzy biorą udział w konkursie, oceniają wówczas swoje zadania nawzajem sami (W takim przypadku zalecamy, by uczniowie wspólnie obejrzeli wszystkie programy, kolektywnie ocenili, co jest w nim rozwiązane, a co nie - na podstawie tego przydzielili właściwą liczbę punktów.)
Przy ocenianiu można przydzielać punkty za każdą część zadania (tzn. a, b…), maksymalna liczba punktów jest podana na końcu każdej części zadania. Zalecamy zastosować następujące kryteria:

 • za funkcjonalność 0 – 40% punktów,
 • za elegancję i długość rozwiązania 0 – 30% punktów (podstawą do przydzielania punktów jest funkcjonalność),
 • za przejrzystość i komentarze 0 – 30% punktów (podstawą do przydzielania punktów jest funkcjonalność).

Nauczyciel na podstawie przyznanych punktów przyznaje miejsca uczniów (zespołów) w etapie szkolnym. Na każdym z pierwszych pięciu miejsc może znajdować się tylko jeden uczeń (zespół) .

Etap szkolny służy temu, by uczestnicy przećwiczyli sposób rozwiązywania zadań oraz jako pomoc dla szkoły (organizacji) w nominowaniu uczestników do dalszych etapów.

Uwaga

 • Podczas całego przebiegu konkursu obowiązujące są tylko informacje umieszczone na stronach konkursu, dlatego śledźcie systematycznie tą stronę.
 • Wszystkie sugestie, przypomnienia i pytania dotyczące tego konkursu kierujcie na adres organizatorów konkursu.
 • Mając na uwadze sprawny przebieg konkursu organizatorzy zastrzegają sobie prawo do aktualizacji i zmiany informacji zawartych na tej stronie.