Konkursy zakończone

Podstawowe informacje o konkursie oraz platforma konkursowa Baltie tutaj...


Skróty: PK - Placówka Konkursowa, OPK - Organizator Placówki Konkursowej, KPK - Komisja Placówki Konkursowej, GK Grupa Konkursowa
 • Platforma konkursowa - Baltie, Forma konkursu: on-line, są wyświetlane błędy formalne oraz błędy w programie (S,G,T).
 • Czas pracy zawodników - 150 minut.
 • Termin pracy grupy - przy planowaniu terminu dla grupy proszę zadbać o to, aby w żadnym przypadku nie przekroczyć czerwonej linii, wyznaczającej maksymalną ilość zawodników w danym czasie!
 • Placówka konkursowa (PK) - placówkę konkursową może utworzyć każda organizacja, która spełni waruńki placówki konkursowej (patrz poniżej). Każda placówka ma swojego Organizatora Placówki Konkursowej (OPK), swoją Komisję Placówki Konkursowej (KPK).
  Wojewódzką placówkę konkursową zatwierdza organizator konkursu. Organizacje zainteresowane utworzeniem woj. placówki proszone są o kontakt telefoniczny: 797 739 626.
  Ważna informacja.
  Konkurs może się odbywać w kilku miejscach w danym województwie, zarówno jednocześnie, jak i w różnym czasie. Aby zapewnić, że nikt w szkole (uczniowie i nauczyciele) nie zna treści zadań przed rozpoczęciem pracy uczniów z tej szkoły, należy spełnić poniższe warunki:
  - wszyscy zawodnicy z jednej szkoły muszą pracować w tym samym czasie,
  - jeśli dowolny nauczyciel szkoły (posiadający konto SGP), której uczniowie biorą udział w tym etapie konkursu, pracuje w więcej niż jednej szkole, to wszyscy zawodnicy z tych szkół muszą pracować w tym samym czasie.
  - jeśli nauczyciel jest członkiem komisji, to wszyscy zawodnicy z wszystkich jego szkół muszą pracować w tym samym czasie, gdy pracuje grupa pod nadzorem jego komisji.
 • Miejsce robocze - stolik z komputerem podłączonym do internetu i zainstalowanym programem Baltie 3 w najnowszej wersji i 1 krzesło.
 • Organizator placówki konkursowej (OPK) - osoba odpowiedzialna ze przebieg konkursu w placówce konkursowej.
 • Komisja - minimalna liczba członków komisji z różnych szkół (biorących udział w wojewódzkim etapie) w placówce konkursowej: 1.
 • Zgłoszenie zawodnika do tego etapu.
  Nominacje: tylko od nauczyciela zależy, ile i których zawodników w poszczególnych kategoriach zgłosi do tego etapu konkursu (w odniesieniu do liczby komputerów w placówce konkursowej). W przypadku niedostatecznej liczby komputerów w wybranej placówce, pierwszeństwo ma zawodnik z lepszą pozycją w rankingu (w zakładce "Nominacje").
  Co musi zrobić nauczyciel zawodnika?
  • Do tego etapu nauczyciel może zgłosić (nominować) tylko tego zawodnika, który brał udział w etapie poprzednim.
  • Nauczyciel wybiera miejsce konkursu z listy placówek konkursowych i uzgadnia z OPK danej placówki, ilu zawodników z jego szkoły może wziąć udział w danej PK.
  • Następnie nauczyciel zgłasza (nominuje) uzgodnioną liczbę zawodników klikając na zakładkę "Nominacje", dalej na zielonego "ptaszka" (Zgłosić) - u pojedynczyc uczniów lub masowo (w nagłówku), wybiera PK i potwierdza znów (zielonym ptaszkiem) wybraną placówkę.
   Uwaga. Do wyboru pojawją się tylko placówki zatwierdzone, tj. te, które mają ustaloną kompletną komisję. Jeżeli komisja nie jest kompletna, liczba członków komisji (w kolumnie Komisja) jest wyświetlona czerwonym kolorem (w zakładce "Placówki konkursowe").
  • Nauczyciel czeka na potwierdzenie od OPK - czerwony kolor oznacza, że OPK jeszcze nie przydzielil zawodnika do żadnej grupy w PK, natomiast po potwierdzeniu przez OPK zawodnik będzie wyświetlony niebieskim kolorem.
  • od nauczyciela zależy, ilu zawodników w poszczególnych kategoriach (A,B,C,D,E) zgłosi do tego etapu konkursu.
  • Porada: jeżeli w Twoim regionie nie ma jeszcze żadnej placówki konkursowej, utwórz ją w swojej szkole i bądż OPK. Kliknij na zakładkę "Placówki konkursowe" i dodaj za pomocy zielonego "+" swoją szkołę (więcej o placówce zobacz poniżej - "Warunki dla Placówki konkursowej").
  • Porada: listę wszystkich szkół zgłoszonych do konkursu znajdziesz w zakładce "Szkoły". Skontaktuj się z kolegami z innych szkół i poproś ich o udział w komisji w swojej placówce. Nie muszą do niej jechać ich uczniowie. Wystarczy, że w komisji sa nauczyciele z różnych szkół (biorących udział w konkursie).
   Wskazówka: listę wszystkich zarejestrowanych szkół, w których pracują z Baltiem, znajdziesz na swoim koncie SGP "Lista zarejestrowanych szkół SGP: w powiecie/województwie ... ". Skontaktuj się z tymi szkołami jak najwcześniej i/lub poradź im z organizacją niższych etapów konkursu.
  Co musi zrobić OPK?
  • OPK widzi na bieżąco w zakładce "Komisja, Grupy, Zawodnicy, Protokół" listę zawodników zgłoszonych przez nauczycieli i w porozumieniu tymi nauczycielami przydziela zawodników do grupy w swojej PK. Jeżeli w PK będą zawodnicy z różnych szkół, stara się, aby na każdej sali byłi zawodnicy z różnych szkół.
 • Rezygnacja zawodnika z udziału w tym etapie.
  • Jeżeli zawodnik jeszcze nie jest przydzielony do żadnej grupy konkursowej (przez OPK), nauczyciel może go odwołać bezpośrednio w zakładce "Nominacje”.
  • Jeżeli zawodnik jest już przydzielony do konkretnej grupy konkursowej, najpierw OPK musi go stamtąd skreślić i dopiero potem może go nauczyciel odwołać w zakładce "Nominacje".
 • Warunki jakie musi spełniać placówka konkursowa + obowiązki OPK (Organizatora Placówki Konkursowej):
  • OPK zgłasza placówkę - w zakładce "Placówki konkursowe", klikając na "+" i wypełniając dane.
  • OPK jest w kontakcie ze szkołami, które do tej placówki chcą przyjechać.
   O ile nie określono inaczej, to przy przydzielaniu miejsc w PK trzeba trzymać zasadę, że komputery placówki zostaną podzielone równo pomiędzy wszystkie szkoły zgłoszone do tej placówki, i dopiero wtedy, gdy ewentualnie zostaną wolne komputery, OPK może przydzielić je kolejnym zawodnikom swojej szkoły.
  • OPK przygotowuje techniczne (komputery, Internet) i organizacyjne (ławki, krzesełka) warunki do przeprowadzenia konkursu. Na komputerach będą zainstalowane najnowsze wersje programów B3. Należy też sprawdzić, czy na wszystkich komputerach bez problemów wyświetlają się zadania 0, 4, 7 i 13 z Juniora, ponieważ zdarzają się problemy z przeglądarką Mozilla Firefox. Zalecane przeglądarki to IE, Chrome.
  • OPK zapewni przy każdym komputerze pustą kartkę, i dla kategorie A też kartkę z polowymi współrzędnymi sceny.
  • OPK na konkursowym serwerze aktualizuje grupę konkursową (zakładka "... Grupy ...." - widzi tylko OPK, pozostali nauczyciele zakładki ".... Grupy ...." nie widzą), klikając na znak "?" u każdego zawodnika, którego przyjmuje do swojej placówki.
  • OPK tworzy komisję konkursową. Członkowie komisji nie muszą uczyć Baltiego, wystarczy, że posiadają konto SGP i znają swoje dane logowania. Komisja potwierdza prawidłowy przebieg konkursu wypełniając i "podpisując" protokół konkursu, który udostępnia OPK (OPK kliknie na ikonę Protokół w%nbsp;zakładce ".... Grupy ....").
   Protokół na stronie powinien być podpisany po zakończeniu pracy wszystkich zawodników w PK, we wskazaným określonym czasie. Brak protokółu unieważnia wyniki danej PK oraz skutkuje brakiem awansu zawodników do kolejnego etapu.
   Uwaga! OPK nie ma żadnej możliwości uzupelnienia protokołu po wyjściu członków komisji z PK.
  • Dostęp do internetu.
   OPK musi zapewnić zablokowanie internetu (strony www, e-mail, Skype, ICQ, itp.), z wyjątkiem dostępu do strony konkursu. Można to zrobić na dwa sposoby:
   • pozwolić tylko na połączenie z adresem http://www.baltie.net, albo
   • zamknąć wszystkie porty w zaporze i otworzyć jedynie port (8001),
    uczestnik następnie wpisze w przeglądarce internetowej www.baltie.net:8001, lub organizator utworzy na pulpicie skrót do tego adresu.
   W przypadku wątpliwości, zalecany jest wcześniejszy kontakt z administratorem sieci komputerowej w szkole.
  • W przypadku awarii Internetu w czasie konkursu i niemożliwości wysłania konkursowych programów przez zawodników, OPK lub członek komisji PK po zakończeniu czasu przeznaczonego na konkurs, przed podpisem protokołu, nagrywa programy uczniów na serwer w zakładce "... Grupy ...." wybiera zawodnika i nagrywa jego programy na serwer.
  • OPK tworzy i aktualizuje stronę www z dokładniejszymi informacjami dla biorących udział w konkursie – adres, kontakt, mapka, ew. inne wymagania np. obuwie zmienne, udostępnia swój e-mail, kontakt telefoniczny (e-mail i telefon widzą tylko zgłoszeni nauczyciele).
 • Jak utworzyć nową placówkę konkursową..
  Po zalogowaniu proszę wybrać dany etap konkursu i kliknąć na zakładkę "Placówki konkursowe", potem na "+" i uzupelnić wymagane dane.

Jeżeli znalazłeś jakiś błąd na tej stronie lub masz jakiekolwiek pytanie do tego etapu konkursu    Napisz do nas...