Konkursy zakończone

Podstawowe informacje o konkursie oraz platforma konkursowa Baltie tutaj...
 • Platforma konkursowa - Baltie (jak w etapie szkolnym).
 • Czas trwania konkursu - 2 godziny.
 • Placówka konkursowa (PK) - etap wojewódzki odbywa się w placówce konkursowej. Placówkę konkursową może utworzyć każda organizacja, która spełni waruńki placówki konkursowej (patrz poniżej). Każda placówka ma swojego Organizatora Placówki Konkursowej (OPK), każda grupa konkursowa swoją Komisję Grupy Konkursowej (KGK) i swojego Przewodniczącego Komisji Grupy Konkursowej (PKGK).
 • Miejsce robocze - stolik z komputerem podłączonym do internetu i 1 krzesło.
 • Organizator placówki konkursowej (OPK) - osoba odpowiedzialna ze przebieg konkursu w placówce konkursowej.
 • Zgłoszenie zawodnika do wojewódzkiego etapu.
  Co musi zrobić nauczyciel zawodnika?
  • Nominacje. Na liscie Nominacji są uszeregowani zawodnicy według ich wyników w niższym etapie konkursu z potwierdzonym                 protokólem, następnie wyniki bez potwierdzonego protokołu, i dalej na tej samej podstawie dla wyników w niższych etapach.
  • Nauczyciel zgłasza (nominuje) swoich zawodników klikając u zawodnika na "Zgłosić" (lub "Wykreślić".
  • Czeka na potwierdzenie od OPK - czerwony kolor oznacza, że OPK jeszcze nie przydzielił zawodnika do grupy. Po potwierdzeniu przez OPK będzie zawodnik wyświetlony niebieskim kolorem.
  • Zawodnicy mogą startować też i innym powiecie (np. jeżeli w ich powiecie nie ma wolnego miejsca lub do placówki w innym powiecie mają bliżej). Wyniki powiatowe są obliczone niezależnie od miejsca w którym zawodnik startowal.
  • Pomoc: listę wszystkich zarejestrowanych szkół SGP, na których pracują z Baltiem, znajdziecie na swoim koncie SGP po kliknięciu na "Lista zarejestrowanych skół SGP w powiecie/województwie:...". Proszę skontaktujcie się z kolegami i poproście ich o pomoc.
  Co musi zrobić OPK?
  • OPK widzi na bieżąco liczbę przez nauczycieli zgłoszonych zawodników i w porozumieniu z nauczycielami przydziela zawodniki do konkretnych grup konkursowych. Stara się, aby w każdej grupie byli zawodnicy z różnych skół.
 • Rezygnacja zawodnika z wojewodzkiego etapu.
  • Jeżeli zawodnik jest już przydzielony do konkretnej grupy konkursowej, najpierw OPK musi go stamtąd zwolnić i dopiero potem nauczyciel może go odwołać.
 • Warunki jakie musi spełniać placówka konkursowa + obowjązki OPK (Organizatora Placówki Konkursowej):
  • OPK zgłasza placówkę, w lewym menu klika na "Placówka konkursowa". Wypełni dane.
  • OPK jest w kontakcie ze szkołami, które do tej placówki chcą przyjechać.
  • OPK przygotuje techniczne (komputery, Internet) i organizacyjne (ławki, krzesełka) warunki do przeprowadzenia konkursu. Na komputerach będą zainstalowane najnowsze wersje programów B3. Należy też sprawdzić, czy na wszystkich komputerach bezproblemowo działa zadanie 4 i 5 z Juniora, bo były problemy ze starszą wersją przeglądarki Mozilla Firefox.
  • OPK na konkursowym serwerze utworzy i będzie aktualizować grupy konkursowe (lewe menu, etap powiatowy, Grupy - widzi tylko OPK, pozostali nauczyciele opcję Grupy nie widzą). Po utworzeniu grup konkursowych OPK przydzieli do nich zawodniki z listy zgłoszonych do tego etapu zawodników. Proponujemy utworzyć w każdej pracowni komputerowej jedną grupę konkursową z nazwą danej pracowni.
  • OPK utworzy komisję konkursową, w której będzie minimum 2 nauczycieli SGP z różnych szkół (np. jeden z miejscowej szkoły i jeden z innej szkoły) i dalej po jednym zawodniku z każdej szkoły w każdej grupie konkursowej jako przedstawiciele zawodników. Szkoła, z której jest drugi nauczyciel nie musi uczyć lub mieć licencję Baltiego, wystarczy, że jest zarejestrowana na serwerze SGP i nauczyciel ma swoje konto SGP (UID). Komisja potwierdzi prawidłowy przebieg konkursu wypełniając i "podpisując" protokół konkursu, który udostępni dla każdej grupy OPK (OPK kliknie na ikonę Protokół na liście grup na swoim konkcie konkursowym).
   Protokół na stronie powinno podpisać bezpośrednio po skońcżeniu konkursu - nie później niż 2 godziny po zakończeniu pracy ostatnigo zawodnika. Brak protokółu unieważnia wyniki danej placówki konkursowej oraz skutkuje brakiem awansu do kolejnego etapu.
   Uwaga! OPK nie ma żadną szancę uzupelnić protokół po wyjściu zawodników z PK. Porada: jeżeli w Twoim powiecie nie jest jeszcze żadnej placówki konkursowej, utwórz ją na swojej szkole i będż OPK. Klinij na "Placówka konkursowa" w lewym menu - więcej o placówce zobać poniżej "Waruńki dla Placówki konkursowej".
  • W przypadku awarii Internetu w czasie konkursu i niemożliwości wysłania konkursowych programów, OPK po zakończeniu czasu przeznaczonego na konkurs, skopiuje programy na CD lub pendrive, zaklei do koperty z podpisem komisji. Następnie wyśle programy z jakiegokolwiek komputera najpóźniej do godz. 20:00 na serwer zamiast ucniów.
  • OPK utworzy i będzie aktualizować stronę www z dokładniejszymi informacjami dla biorących udział w konkursie – adres, kontakt, mapka, ew. inne wymagania np. obuwie zmienne lub poda e-mail oraz telefon (e-mail i telefon widzą tylko zgłoszeni nauczyciele).
 • Jak utworzyć nowa powiatową placówkę konkursovą.
  Po zalogowaniu się prosze kliknąć w lewym menu "Placówka konkursowa".
 • Pomoc SGP. Jeżeli placówka konkursowa nie będzie posiadała odpowiedniej licencji Baltie, firma SGP System udzieli tej licencji bezpłatnie na czas trwania konkursu.

Jeżeli znalazłeś jakiś błąd na tej stronie lub masz jakiekolwiek pytanie do tego etapu konkursu    Napisz do nas...