Propozice

Propozice tvůrčí soutěže Vánoce s Baltíkem 2009         Aktualizace 29.11.2009

1. Účastníci soutěže:
Soutěž je určena pro žáky základních škol, středních škol, domů dětí a mládeže a ostatních organizací, pracujících s dětmi.
Každý účastník soutěže musí mít svůj SGP účet (UID) a pod tímto UID se účastní soutěže.
Soutěžit mohou jednotlivci a týmy. Tým musí mít vedoucího týmu a maximálně 4 další členy. Tým do soutěže přihlašuje vedoucí týmu.
Jeden soutěžící může být členem více týmů a zároveň soutěžit jako jednotlivec. Pokud soutěží jako jednotlivec, nemůže být vedoucím žádného týmu. Vedoucí jednoho týmu již nemůže být vedoucím jiného týmu, ani soutěžit jako jednotlivec.

Soutěžní kategorie:
 • Kategorie A: žáci 1. - 5. třída ZŠ.
 • Kategorie B: žáci 6. - 9. třída ZŠ a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií.
 • Kategorie C: studenti středních škol (pro soutěž 10.-13. třída).
U týmů platí, že o zařazení do příslušné soutěžní kategorie rozhoduje věk (třída) nejstaršího člena týmu.

2. Soutěžní témata:
Vyberte si jedno z těchto témat:
 • Vánoce, Mikuláš, advent
 • Zima, zimní sporty

V rámci jedné kategorie budou obě témata hodnocena dohromady. Můžete vytvořit příběh, hru, přání nebo cokoliv jiného. Jde-li o hru, nesmí být krvavá, surová nebo násilná.

3. Soutěžní program může být vytvořen pouze v nástroji B3 nebo B4 a musí obsahovat jen původní (tj., autorem vytvořené, odnikud nepřevzaté) grafické, zvukové a video soubory! To znamená, že soutěžní program nesmí obsahovat žádné obrázky, zvukové a obrazové nahrávky jiných autorů, rodičů, učitelů, i kdyby tyto byly veřejně přístupné např. na internetu apod.

4. Soutěžící dává organizátorům soutěže (SGP Systems a TIB) časově a územně neomezené právo soutěžní program dále libovolným způsobobem šířit a v případě potřeby jej i upravovat.

5. Soutěžní kola:
Soutěž má minimálně 3 hodnotící kola (školní, národní a mezinárodní).
 • Školní komise - ohodnotí všechny programy svých žáků.
 • Národní komise - ohodnotí maximálně 40 programů z každé kategorie.
 • Mezinárodní komise - ohodnotí nejlepších 10 programů z každého státu v každé kategorii.
Pokud se v jedné kategorii přihlásí více než 40 soutěžících, proběhne ještě krajské (případně okresní) hodnotící kolo.
Školní komisi mohou tvořit učitelé, vedoucí kroužků, rodiče a/nebo žáci (doporučujeme, aby učiteli pomohli s hodnocením alespoň jeden až dva žáci).
Poznámka: Hned druhý den po uzávěrce přihlášek bude mít učitel možnost hodnotit programy svých žáků a také bude moci určit další členy školní komise (své koledy, nebo své žáky). Při hodnocení více členy se automaticky vypočítává průměr z hodnocení jednotlivých členů, čili čím více členů komise, tím objektivnější hodnocení.

6. Nejlepší soutěžní programy budou zveřejněny na tomto serveru.

7. Termíny (jsou přibližné, bude záležet na celkovém počtu soutěžních programů):
 • uzávěrka příjmu soutěžních prací - 21.12.2009 do 14:00 hod.
 • práce školní poroty - 21.12.2009 - 23.12.2009
 • zveřejnění výsledků školní poroty - 24.12.2009
 • práce národní poroty - 25.12.2009 - 4.1.2010
 • zveřejnění výsledků národní poroty - 5.1.2010
 • práce mezinárodní poroty - 5.1.- cca 10.1.2010
 • zveřejnění výsledků mezinárodní poroty - cca 11.1.2010

8. Pravidla pro odevzdávání souborů:
 • Soutěžní programy musí být jen ve formátu BZIP pro B3 a nebo ZIP pro B4.
 • Soubor BZIP nebo ZIP může obsahovat jen jeden soutěžní program.
 • Součástí ZIPu nesmí být u programů v Baltie 4 C# spustitelné soubory EXE nebo knihovny DLL!
 • Názvy souborů nesmí obsahovat diakritiku ani mezery.
 • Maximální velikost soutěžního souboru BZIP nebo ZIP je 1,5 MB.
 • Programy nesplňující výše uvedená kritéria budou ze soutěže automaticky vyřazeny.

9. Hodnocení soutěžních programů:
Při hodnocení soutěžních programů se budou zohledňovat následující kritéria:
 • funkčnost programu - max. 10 bodů od jednoho porotce
 • originalita nápadu - max. 10 bodů od jednoho porotce
 • grafické zpracování - max. 10 bodů od jednoho porotce
 • propracovanost programu a jeho interaktivita - max. 5 bodů od jednoho porotce

10. Omezení soutěže:
 • Každý jednotlivec nebo tým může do soutěže poslat pouze jeden program.

11. Organizátoři soutěže si vyhrazují právo upravit termíny soutěže, soutěž nebo některou z kategorií rozšířit nebo zrušit. Jediný aktualizovaný zdroj informací o soutěži je pouze na těchto stránkách. Sledujte proto tyto stránky průběžně a pečlivě.