Laureaci: A 10, B 15, C 15, D 6.

Konkursy zakończone

11.06.2016 - Opening ceremony on-line
12.06.2016 - Closing ceremony on-line  
Organizer
Strategic Partner
Patners
T I Bupdated 9.6.2016, 12:00
Invitattion:
Organizer: Publiczne Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II w Ząbkach, PL
Date: 10 - 12 June 2016
Preliminary
program:

may be changed
 • Friday (PG1):
  15:00 - 18:30 registration
  17:30 - 18:30 lunch-dinner
  18:30 - 19:30 preparation of national presentations (song, dance, music etc.)
  19:30 bus transport to Finix
 • Saturday (PG1):
  08:00 transport from Finix
  08:00 registration, breakfast
  09:15 opening ceremony (on-line)
  09:30 common foto
  10:00 contest
  13:00 lunch
  14:00 sport (games, swimming, bowling)
  16:45 transport to Finix
  17:30 transport from Finix
  17:50 country presentations, PG1 (15 minutes/country)
  18:40 dinner, grill
  20:00 trip to Warsaw, fountains 21:30-22:00
  22:30 return from Warsaw
 • Sunday :
  08:00 transport from Finix
  08:00 breakfast
  09:00 closing ceremony (on-line)
  10:30 end
  11:30 transporrt to train station "Warszawa Wschodnia"
T-shirts:
Koszulki
Size (width x length) in cm:
T1 (32x43), T2 (35x46), T3 (37x49), T4 (41x53), T5 (43x59), T6 (51x70), T7 (57x74)
How to arrive:
Jak dojechać
Event maps... | transport info: STALCO line "W"
General map and city transport info in Warszawa www.jakdojade.pl
Accommodation: Capacity:
Finix 86 beds (3-4 beds/room), from 15:00,
PG1 60 mattresses (own sleeping bag), boys and girls separately.
Rooms in the hostel Finix allocates reception. If you want to ensure that you room together, you have to pay the entire room, or you must provide your own accommodation.
Pokoje w schronisku Finix przydziela recepcją. Jeśli chcecie pokój tylko dla siebie lub swoich uczniów, trzeba zapłacić za cały pokój, lub zapewnić własne zakwaterowanie.
Deadlines: 30 May, 20:00 o'clock - end of registrations
6 June - end of payments
Note: If the nominee does not pay, the next contestant on the nomination list progresses to the next round.
Payments:
Platność
Teachers (or parents), please log in and click on "Detailed enrollments" in the left menu. Then fill out a detailed information:
Nauczyciele lub rodzice, proszę się zalogować i kliknąć na "Kompletne zgłoszenia" w lewym menu i następnie wypełnić szczegółowe informacje:
1. Personal information - click on the red figure icon.
    Dane osobowe - kliknij na czerwoną ikonę z wykrzyknikiem.
2. Fees - fill the checkboxes and immediately you will see the amount of money to be paid.
    Opłaty - zahacz pola wyboru i od razu widisz, ilość pieniędzy do zapłaty.
3. Click "+" to add the accompanying person and fill out a detailed information.
    Kliknij na "+", aby dodać osoby towarzyszące oraz wypełnić szczegółowych informacji.
4. Invoice. Click "+" to create invoice.
    Faktura. Kliknij na "+", aby utworzyć fakturę.
5. When you are finished with the preparation of invoice, lock it and you can see the proforma with all payment information.
    Po zakończeniu przygotowania faktury, zamknij ją i możesz zobaczyć proformę z wszystkimi informacjami do zaplaty (kliknij na ikonę drukarki).
6. Make the money bank transfer.
    Wykonaj przelew.
7. When we receive your money, we will confirm the payment and assign the invoice number. Then you can print your invoice with number of invoice.
    Po otrzymaniu pieniędzy, potwierdzimy zapłatę i onumerujemy fakturę. Następnie można wydrukować fakturę z numerem faktury.
All payments must be made by bank transfer.
Wszystkie opłaty muszą być dokonane tylko przelewem na konto (polskie), które jest podane w fakturze.
Všechny platby v Česku vybírá TIB Praha.
Všetky platby na Slovensku vyberá TIB Slovensko.
Please, note that we cannot make refounds. Therefore, pay only when you are sure that all registered persons will really go.
    Informujemy, że ze organizację wpłast, nie możemy zwrócić pieniądze.. Dlatego też proszę dokonać przelewu wtedy, gdy jesteście pewni, że wszystkie zarejestrowane osoby naprawdę pojadą.
Status of
application:
Nomination, registration and payment process status can be seen in the folder "Status of application" where the contestants are marked:
    red      - contestant registered
    blue     - contestant registered, confirmed by the organizer
   green  - registered contestant, confirmed by the organizer, paid all of the fees, filled out personal and accomodation data
Please enroll all of your students who are interested in participating in the final as soon as possible including the accompanying persons.
Contact:   Write us..., or call: CZ: +420 608 732 456, PL: +48 797 739 626