Udostępnienie dyplomów w wynikach - 14.06.2017, 18:00.
Partner strategiczny
Patnerzy

aktualizacja 31.05.2017, 05:00
Nagrody: Dla kategorii A, B, C.
Miejsce 1: Lenovo MIIX 300-10IBY
Miejsce 2: Inteligentny zegarek      
Miejsce 3: Interaktywna gra BopIT
Data: 10 Czerwca 2017, ogłoszenie wyników g. 14:30 w poszczególnych placówkach.
Platforma: Baltie, on-line.
Nominacje:
Liczby zawodników, których można nominować, wyświetlane są w nagłówku strony. Pozycja w rankingu ostatniego nominowanego ucznia zależy od ilości nominowanych zawodników, którzy zrezygnowali z udziału. Proszę więc śledzić w zakładce "Nominacje", czy już przy nazwisku zawodnika pojawiła się ikona, pozwalająca na jego zgłoszenie. Dlatego też prosimy wszystkich nauczycieli, aby jak naszybciej wykreślili z listy nominacji wszystkich swoich uczniów, o których już wiadomo, że nie wezmą udziału w tym etapie konkursu.
Wojewódzcy zwycięzcy, którzy w nominacjach przy swoim nazwisku nie widzą ikony dla zgłoszenia do wyższego etapu (ich ranking jest poza limitem), proszeni są o kontakt e-mailowy lub telefoniczny.
Ostrzeżenie: zawodnicy, którzy do terminu podstawowych nominacji (lub dodatkowych nominacji) nie będą zgłoszeni, zostaną wykreśleni z nominacji i zastąpią ich zawodnicy z listy rezerwowej.
Dodatkowa nominacja do 02.05.
Pierwszeństwo przy podstawowej nominacji do placówki mają zawodnicy z wyźszym rankingiem. Przy dodatkowej nominacji decyduje kolejność zgłoszeń do placówki.
Platność: Do 07.06.2017.
Po zalogowaniu kliknij w lewym menu na "Kompletne zgłoszenia", a następnie uzupelnij szczegółowe informacje:
 • Dane kontaktowe dla każdego ucznia. Kliknij na czerwoną ikonę z wykrzyknikiem. Wystarczy wypełnić tylko telefon oraz e-mail opiekuna.
 • Opłaty. Od razu jest widoczna kwota do zapłaty za całą szkołę. Uwaga! Organizator placówki konkursowej widzi wszystkie szkoły - jednak uzupełnia fakturę tylko za swoją szkołe.
 • Faktura. Kliknij na "+" w dziale Faktury (na samym dole), aby utworzyć fakturę. Opłaty proszę dokonać zbiorczo za zawodników z danej szkoły.
  Do "Odbiorcy" w pryzpadku szkoły proszę wpisać:
    Nabywca: (zwykle gmina, proszę wpisać cały adres gminy oraz NIP gminy)
    Odbiorca: pełny adres szkoły.
  W przypadku osoby prywatnej tylko imię, nazwisko i pełny adres.
 • Po zakończeniu przygotowania faktury, proszę ją zamknąć. Będzie widoczna proforma z wszystkimi informacjami do zaplaty, Aby pobrać fakturę, kliknij na ikonę drukarki. Trzeba mieć w przeglądarce dozwolone "Wyskakujące okienka".
 • Wykonaj przelew.
 • Po otrzymaniu pieniędzy, potwierdzimy zapłatę i onumerujemy fakturę. Następnie można wydrukować fakturę z numerem faktury (pojawi się ikona Drukuj dokument podatkowy).
 • Wszystkie opłaty muszą być dokonane tylko przelewem na konto (polskie), które jest podane w fakturze. Jako tytuł przelewu prosimy wpisać tytul (numer SID) z faktury. W przeciwnym razie zapłata nie będzie zaliczona!
  Informujemy, że w przypadku rezygnacji uczestnika po terminu 07.06.2017, będzie zwrócone 50% wnieszonej opłaty.
  Stan zgłoszenia:
  W zakładce "Stan zgłoszeń" kolory oznaczają:
    czerwony - zawodnik zgłoszony
    niebieski  - zawodnik zgłoszony, potwierdzony w placówce przez OPK
    zielony     - zawodnik zgłoszony, potwierdzony, opłata przyjęta, dane kontaktowe wypełnione
  Kontakt:   Napisz do nas..., lub zadwoń: 797 739 626