Organizers


T I B

Strategic Partner
Patners


 

updated 12.6.2015, 11:00
Organizers Publiczne Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II w Ząbkach, PL
Politechnika Warszawska, PL
Fundacja Edukacja w Drodze, Kowale, INTEL, PL
Katolická Univerzita v Ružomberku, SK
TIB, SK
Edukacja PRO FUTURO, PL
Venue, Date:
 • Politechnika Warszawska,pl. Politechniki 1, Warsaw, Poland, 12 - 14 June
 • Pedagogická fakulta KU, Hrabovska cesta 1, Ružomberok, Slowakia, 13 June

 • Fundacja Edukacja w Drodze, Sadowa 21, Kowale, Poland, 13 June
Invitattion: Poster
Platform: Baltie contest platform (as in the regional round).
Nominations: Nominations have been finished, Please check whether someone in front of you not resign.
Laureates: The top 15 in A, B, C category are the laureates of the contest.
Preliminary
program
(may be changed)
Warszawa:
 • Friday, Politechnika, Gmach Główny:
  15:00 - 17:50 registration, Politechnika, Gmach Główny, at the entrance
  16:30 - 17:50 lunch-dinner, Politechnika, Gmach Główny, Bistro, 1-st floor
  18:00 - 18:30 opening ceremony, Gmach Główny, Audytorium 219, 2-nd floor
  18:30 - 19:15 student program presentations (please send it by e-mail until Thursday, June 11)
  19:30 bus transport to hotels Aramis, Atos
  19:45 bus transport to hotels Dom Studecki, Gim1
 • Saturday:
  07:45 "Gim 1" Ząbki, breakfast for participants from "Gim 1"
  08:30 bus transport from Ząbki {stop "Dom Studencki"} to contest places (Politechnika MiNI, OEIiZK)
  08:50 bus transport from "Aramis", "Atos" to contest places
  09:00 registration (Politechnika MiNI)
  10:00 - 13:00 contest, 1-th group Politechnika MiNI, 2-nd group OEIiZK
  13:15 - 14:30 lunch, Politechnika, Gmach Główny, 1-st floor (for both groups MiNI and OEIiZK)
  15:00 afternoon and evening - free program:
  we recommend: Miejski Ogród ZOOlogiczny w Warszawie
  or Centrum Nauki Kopernik
  also: Warsaw Old Town, Stadion Narodowy, Fontanny Warszawy.
 • Sunday, Politechnika, MiNI:
  6:50 "Gim 1" Ząbki, breakfast for participants from "Gim 1" and "Evotel"
  7:20 bus transport from Ząbki {stop "Dom Studencki"} to Politechnika
  7:50 bus transport from Aramis, Atos to Politechnika
  8:15 common foto, Politechnika (1. in front of the Gmach Główny, in the middle of the Gmach Główny)
  9:00 - 10:30 closing ceremony, Politechnika, aula MiNI
Kowale
 • Saturday:
  09:00 Rejestracja
  10:00-13:00 Konkurs w szkole na Kowalach
  13:00-13:30 Przejazd do Intela
  13:30-14:00 Obiad (funduje Intel)
  14:00-16:00 Zwiedzanie oddziału firmy Intel w Gdańsku
  17:00 Powrót busem do Kowal
Ružomberok
Accommodation: Hotels allocates organizer in order of payments. After we receive your payment, you can see your hotel in "Status of applications" folder (zakładka "Stan zgłoszeń"). Rooms allocates the hotel reception. If you want to ensure that you room together, you must provide your own accommodation.
Hotele przydziela organizator w kolejności płatności. Po otrzymaniu płatności, można zobaczyć swój hotel w folderze "Stan zgłoszeń". Pokoje przydziela recepcją. Jeśli chcecie pokój tylko dla siebie lub swoich ucziów, trzeba zapewnić własne zakwaterowanie.)
Sequence filling hotels (kolejność przydzielania hoteli):
  "Aramis", "Atos" Warszawa, 14:00 - 12:00,   info...
  "Dom Studenta WSM", Warszawa, 12:00 - 10:00,   info...
  "Gimn. 1", Ząbki, własny śpiwór (materac zapewniamy),   info...
  ▪ maps and city transport info in Warszawa www.jakdojade.pl
Deadlines: 22 May, 20:00 o'clock - end of registrations
5 June - end of payments
Note: If the nominee does not pay, the next contestant on the nomination list progresses to the next round.
Fees:
Opłaty
Contest venue Warszawa (PL):
▪ Participation fee 80 zł (pay: all contestants, teachers and any accompanying person)
+ Options (you can select them in your application):
▪ Accommodation 2 nights with breakfast and transport:
Hotel Atos (double): 190 zł
Hotels Aramis (triple), Atos (triple), Dom Studenta WSM (2-8): 130 zł
Szkoła Gimn.1 Ząbki, własny śpiwór: 50 zł
▪ Lunch/dinner at Politechnika 18 zł
▪ Travel lunch package on Sunday 13 zł
▪ Lunch/dinner in the city costs approx. 15-35 zł.
Contest venue Ružomberok (SK):
▪ Participation fee 10 € (paid only by contestants)
Contest venue Kowale (PL):
▪ Participation fee 40 zł (paid only by contestants)
Payments:
Platność
Teachers (or parents), please log in and click on "Detailed enrollments" in the left menu. Then fill out a detailed information:
Nauczyciele lub rodzice, proszę się zalogować i kliknąć na "Kompletne zgłoszenia" w lewym menu i następnie wypełnić szczegółowe informacje:
1. Personal information - click on the red figure icon.
    Dane osobowe - kliknij na czerwoną ikonę z wykrzyknikiem.
2. Fees - fill the checkboxes and immediately you will see the amount of money to be paid.
    Opłaty - zahacz pola wyboru i od razu widisz, ilość pieniędzy do zapłaty.
3. Click "+" to add the accompanying person and fill out a detailed information.
    Kliknij na "+", aby dodać osoby towarzyszące oraz wypełnić szczegółowych informacji.
4. Invoice. Click "+" to create invoice.
    Faktura. Kliknij na "+", aby utworzyć fakturę.
5. When you are finished with the preparation of invoice, lock it and you can see the proforma with all payment information.
    Po zakończeniu przygotowania faktury, zamknij ją i możesz zobaczyć proformę z wszystkimi informacjami do zaplaty (kliknij na ikonę drukarki).
6. Make the money bank transfer.
    Wykonaj przelew.
7. When we receive your money, we will confirm the payment and assign the invoice number. Then you can print your invoice with number of invoice.
    Po otrzymaniu pieniędzy, potwierdzimy zapłatę i onumerujemy fakturę. Następnie można wydrukować fakturę z numerem faktury.
All payments must be made by bank transfer.
Wszystkie opłaty muszą być dokonane tylko przelewem na konto (polskie), które jest podane w fakturze.
Všechny platby v Česku vybírá TIB Praha, 1 zł = 6,80 Kč.
Všetky platby na Slovensku vyberá TIB Slovensko, 1 zł = 0,25 €.
Please, note that we cannot make refounds. Therefore, pay only when you are sure that all registered persons will really go.
    Informujemy, że ze względu na krótkie terminy, nie możemy zwrócić pieniądze.. Dlatego też proszę dokonać przelewu wtedy, gdy jesteście pewni, że wszystkie zarejestrowane osoby naprawdę pojadą.
Status of
application:
Nomination, registration and payment process status can be seen in the folder "Status of application" where the contestants are marked:
    red      - registered contestant
    blue     - contestants whose nomination has been confirmed by the organizer
    green  - contestants that are fully registered and have already paid all of the fees
Please enroll all of your students who are interested in participating in the final as soon as possible including the accompanying persons.
Contact:   Write us..., or call: CZ: +420 608 732 456, PL: +48 797 739 626