Konkursy zakończone

Honorary Patron
Marszałek Województwa Podkarpackiego
Podkarpacki Kurator Oświaty
Wojewoda Podkarpacki
Organizers


WSIZ
Rzeszów

T I B


Strategic Partner
Media Partners

 
 
 
 
 
 
 
 
 


Industry Partners

 
 
 
 
 
 
 
 
 

updated 5.6.2014, 14:00
Organizers Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
SGP Systems
TIB (Slovakia)
Date: 6 - 8 June 2014
Place: Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
Platform: Baltie contest platform (like regional and national round). Tasks will be in the national language.
Nominations:
Preliminary
program:
 • Friday:
  14:00 - 17:00 hotel registration (Andrsen and Eden from 14:00, Metalowiec from 12:00)
  14:00 - 17:00 lunch-dinner at hotel (Andersen and Eden at 15:30, Metalowiec form 14:00 to 17:00)
  17:00 - 17:55 event registration, Rzeszów (Main Building WSIiZ, ul. Sucharskiego 2)
  18:00 - 18:30 opening ceremony, Rzeszów (WSIiZ)
  18:30 - 19:15 student program presentations, Rzeszów (WSIiZ)
 • Saturday:
    6:00 - 8:00 breakfast at hotel
    8:15 - event bus trasfer to Kielnarowa
    8:30 - contestant registration (WSIZ Kielnarowa
    9:15 - common foto (WSIZ Kielnarowa)
  10:00 - 13:00 contest (WSIZ Kielnarowa
  13:00 - 14:15 lunch (Kielnarowa)
  14:30 - 17:30 IT workshops (WSIZ Kielnarowa)
  17:45 - 18:30 closing ceremony Kielnarowa)
  18:30 - 19:30 dinner (Kielnarowa)
  19:45 - hotel bus transfer to Rzeszów
 • Sunday:
    7:30 - 9:30 breakfast at hotel
  10:00 - leaving the hotel
Accommodation: Hotel "Andersen", Krakowska 443, Rzeszów, tel.: 17 863 22 44, (CZ), Maps..
Hotel "Eden", Krakowska 150, Rzeszów, tel.:17 852 56 83, (PL), Maps..
Hotel "Metalowiec", gen. J. Dąbrowskiego 87, Rzeszów, tel.: 17 854 06 56, (BY,PL,SK), Maps..
▪ maps and city transport info in Rzeszów www.jakdojade.pl
Deadlines: 16 May - end of registrations for alternates
29May - end of payments
Note: If the nominee does not have paid, progresses next contestant in the nomination list.
Teachers, please fill in personal information of your students and accompanying persons as soon as possible because further information will be sent only to registered contestants and their teachers or accompanying persons.
Please log out the contestant who is unable to attend as soon as you know it.
Fees: Total fee (max 215 zł) depends on optional items:
▪ Participation fee 80 zł (pay all contestants, teachers and any accompanying person)
+ options (you can select them in your application):
  ▪ Accommodation 45 zł/night with breakfast in hotel (for contestants and for accompanying persons)
  ▪ Lunch/Dinner: 15 zł
  ▪ T-shirt: 0 zł
Payments: Teachers, please log in and click on "Detailed enrollments" ("Kompletne zgłoszenia" / "Detailní přihlášky") in the left menu. 1. Fees - fill the checkboxes and immediately you will see the amount of money to be paid.
2. Click "+" to add the accompanying person and fill out a detailed information.
3. Invoice. Click "+" to create new invoice. 2. When you are finished with the preparation of invoice, lock it, and you can view it (click on the printer icon).
3. Make the money bank transfer.
4. When you see the invoice number, you can print it out.
All payments must be made by bank transfer:
▪ Polish bank (Zł):     50 1020 5558 1111 1335 0680 1235, symbol ruchowy (tytul) = SID (w przypadku braku SID zapłata nie będzie zaliczona!), odbiorca FAMA
▪ Slovakia bank (€): 2300121700 / 8330   (1 zł = 0,25 €), variabilný symbol = SID
▪ Czech (platby vybírá TIB Praha, 1 zł = 6,80 Kč)
We inform that we can not return any payment. Therefore, pay only when you are sure that all registered persons will really go.
Status of
application:
Nomination, registration and payment process status can be seen in the folder "Status of application" where the contestants are marked:
    red      - registered contestant
    blue     - contestants whose nomination has been confirmed by the organizer
    green  - contestants that are fully registered and have already paid all of the fees
Warsztaty:
Skrócony opis warsztatów :
1. Programowanie robotów – trzy grupy po 15 osób
2. Laboratorium Finansowe – trzy grupy po 20 osob
3. Podstawy modelowania 3D – trzy grupy po 20 osób
4. Montaż i obróbka filmu MAC – trzy grupy po 14 osób
5. Wycieczka po kampusie – MiniZOO itp.
6. Hala Sportowa – wymagane obuwie zmienne
Uczestnicy będą podzieleni na grupy w zależności od tematów warsztatów ( warsztaty odbywać się będą w języku polskim w cyklach 45 minutowych)
Contact:   Write us..., or call:
1-5 June: +420 608 732 456, +48 797 739 626 (SGP Systems)
6-7 June: +48 17 8661451 +48 17 8661264 (contest helpdesk)