O konkursie Baltie 2011 - PL

Podstawowe informacje:
 • Konkurs "Baltie" to międzynarodowy konkurs programowania w języku Baltie 3 i Baltie 4 C#.
 • Jest on przeznaczony dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich oraz organizacji pracujących z dziećmi.

Kategorie:
 • A: uczniowie klas I-V SP, używający programu: Baltie 3
 • B: uczniowie klasy VI SP i klas I-III Gimnazjum, używający programu: Baltie 3
 • C: uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów, używający programu: Baltie 4 C#
 • D: uczniowie szkół średnich, używający programu: Baltie 4 C#

Drużyny:
 • Ilość członków druźyny: 1 - 3
 • Członkowie drużyn muszą być z tej samej szkoły, kategorie drużyny jest określona przez narzędzie (B3, B4) i przez najstarzego członka drużyny.
 • W przebiegu konkursu nie wolno dodawać lub zmieniać czlonków drużyny. W przypadku choroby członka, w kolejnym etapie konkursu uczesniczą pozostali członkowie.

Konkurs ma 3 etapy:
 • szkołny etap - nowa konkursowa platforma Baltie - przed szkołnym etapem proszę sprobować platformę konkursową - w konkursie JUNIOR B3 - dokładny opis w zadaniu nr 0.
  organizator: SGP Systems i uczestniczące szkoły
  17. 4. - 23. 5. - konkurs w szkole, minimalny czas pracy 45 minut (polecamy 90 minut), nauczyciel na serwerze ustawi, kiedy bedą konkretni uczniowie pracowac na zadaniach
  23. 5. - termin zgłoszeń do konkursu
 • regionalny etap - nowa konkursowa platforma Baltie (szczegóły poniżej)
  organizator: SGP Systems i organizatorzy regionalnych placówek konkursowych
  23. 5. - temin zgloszeń regionalnych placówek konkursowych, etapy regionalne będą się odbywać w szkołach, które zgłoszą tutaj... gotowość przyjęcia uczniów z innych szkół i przeprowadzenia konkursu w swojej szkole.
  23. 5. - termin nominacje drużyn do regionalnej placówki i potwierdzenie drużyny organizatorem regionalnej placówki Lista regionalnych placówek...
  20. -23. 5. (termin wybiera OPK) - konkurs - Regulamin...
  22. 5. - opublikowanie wyników regionalnego etapu
 • międzynarodowy final - klasyczna forma, jak w latach poprzednich
  organizator: stowarzyszenie TIB, Slowacja, oplata za osobe 144 zł (noclegi, wyżywienie)
  31. 5. - ostateczny termin zgłoszeń drużyn
  10. - 12. 6. - konkurs, Štúrovo, Slowacja

Platforma konkursova Baltie.
 • Zgłoszenie szkoły do konkursu. Szkoła jest zgłoszona do konkursu, gdy nauczyciel zgłosi pierwszą drużynę do szkolnego etapu. konkursu.
 • Drużyna. Każda drużyna ma lidera a 0 aż 2 czlonków, to jest max. 3 osoby. Drużyny zgłasza nauczyciel. Najpierw sie sam zaloguje na serwerze konkursowym (przez dane do swojego konta osobistego SGP), w lewym menu wybiera konkurs Baltie - szkolny etap, potem "Zgłosić drużyny" i postępnie zgłasza poszczególne drużyny.
 • Grupa. Grupa składa się z kilku drużyn, które bedą pracować w jednym czasie na jednym miejscu (sale komputerowej). Organizator placówki konkursowej podzieli zgłoszone drużyny na grupy (w zależności od liczby komputerów w każdej sali komputerowej). Nauczyciel dla każdej grupy ustali: nazwę grupy (naprz. Grupa 1 albo Sala 1), konkurencjny czas (data i czas od - do, w którym grupa będzie pracować) i kod kontroli dla danej grupy. Co to jest Kod kontroli dla grupy prosze zobaczyć poniżej. Dzięki możliwości zdefiniowania odrębnych konkurencyjnych grup można osiągnąć lepsze wykorzystanie placówki konkursowej.
 • Ilość zadań. Rozwiązuje się więcej zadań, zwykle od 2 do 4.
 • Ocena zadań. Wsyzstkie pracy konkursowe ocenia serwer konkursowy SGP.
  Szczegółowy opis kryteriów, w jaki sposób program zapisać i lista zakazanych poleceń opisane są szczegółowo w konkursieJunior (w zadaniu nr 0 i w regulaminu).
  Ostateczny ranking drużyny zależy od średnie rankingu wszystkich zadań. Jeśli zawodnik zadanie nie rozwiazal (lub nie wyslal), jego ranking w tym zadaniu jest za końcem pola w swojej kategorii, (tj. liczba konkurentów w swojej kategorii + 1). Więc to jest dobre rozwiązanie przynajmniej spróbować coś zrobic i wyslać na server, ponieważ lepiej jest być ostatnim z tych, którzy próbowali rozwiązania, a nie poza wszystkimi, którzy są w konkursie.
 • Priorytety. Kryteria są oceniane w następującej kolejności:. błędy (sceny, obrazy, grafika, plik tekstowy), liczba poleceń, czas biegu programu i liczba prób
  Notatka: jest minimalne prawdopodobieństwo, że ostatnie kryterium (liczba prób) przyczyni się do wyników. Aby to zrobić, musieliby mieć drużyny taką samą liczbę błędów na scenie, taką samą liczbę błędów w grafice, taką samą liczbę ikon poleceń i nawet taki samy szybki program.
 • Konkurencyjny czas: data i czas od - do, gdy drużyny mogą widzieć zadania i przesylac swoje programy na serwer.
  Konkurencyjny czas szkolnego etapu - ustala szkolny organizator dla każdej grupy konkursowej poszczególnie.
  Notatka 1: W przypadku potrzeby (tech. problemy itp.) może organizator konkursowej placówki w ciągu ustalenego konkurencyjnego czasu przedlużyć koniec dla konkretnej grupy o czas tech. przewy, aby grupa mogla zakonczyć pracę i wyslać swoje programy na serwer.
  Notatka 2: Jeżeli z różnych powodów drużynie nie uda się wyslac swoje programy na serwer do końca czasu konkurencyjnego dla grupy nawet za pomocy nadzoru, może tak zrobić organizator konkursowej placówki pożniej.
 • Nadzór. Nadzór w pracowni komputerowej zapewni, aby drużyny wówczas pracy, nie kontaktowali się w jakikolwiek sposób z kimś innym, nie robili kopie zadań, itp.
 • Kod kontroli dla grupy. Drużyny w jednej grupie moga zobaczyć zadania i wysylać pliki na serwer aż po wprowadzieniu kodu kontroli dla grupy (kod kontroli ustali nauczyciel dla każdej grupy w definicji grupy). To gwarantuje, że nikt inny w konkursie nie może zgłosić sie na serwerze (z innego miejsca) i zrobić pracę za drużynę. Nadzór musi zapewnić, że ten kod kontroli nie wyszedł z pokoju konkurencji (komórki, ICQ, Skype, e-mail, itp.).
  Kod kontroli nadzor może zmienić w dowolnym momencie i dowolną liczbę. Na przykład, gdy podejrzenie, że ktoś kod wyslal na zewnątrz sali konkurencyjnej, lub po prostu na wszelki wypadek. Kod kontroli nauczyciel powie ucznióm, aż oni będa siedzieć przed komputerami i będą już zalogowani na serwer konkursowy. Można napisać go na tablicę, itp.
 • Sprawdzanie adres IP. Serwer konkursowy w sposób ciągly monitoruje adresy IP, z których są wysylane programy na serwer, więc jeśli adres IP nie zgadza się, nadzór może natychmiast interweniować.
 • Jak drużyna zaćnie pracować. Lider drużyny w lewym menu wybierze konkretnz etap konkursu Baltie, zaloguje sie przez swoje UID i haslo, pojawią sie dane drużyny i wpisze kod kontroli dla swojej grupy. Dopiero po podaniu kodu kontroli zobaczy drużyna zadania i może rozpocząć pracę.
 • Dostęp do internetu. Zalecamy, aby wyłączyć wszystko (internet, e-mail, Skype, ICQ, itp.), z wyjątkiem dostępu na stronę konkursu. Można to zrobić na dwa sposoby:
  • pozwolić tylko adres http://www.baltie.net
  • zakazać wszystkie porty w zaporze i pozwolić jedynie na określony port (8001) - czyli na stronę konkursu,
   uczestnik następnie wpisze w przeglądarce internetowej www.baltie.net:8001, lub utworzycie na pulpicie skrót do tego adresu.
  W przypadku wątpliwości, skontaktujci się z administratem sieci komputerowej na szkole.
  Uwaga: techniczne ograniczenie nie jest obowiązkowe, ale zaleca się ją jako o wiele łatwiejsze zadanie nadzoru.

W celu latwego procesu konkursu zastrzegamy sobie prawo informacje na tej stronie aktualizować wedlung potrzeby.
Czy widziałeś błąd na tej stronie lub masz jakieś pytania do tego etapu konkursu?  Napisz do nas...